Уцитавање

Позориште ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР
Установа културе

Адреса
Милана Ракића 38, 11000 Београд, Србија

Централа
+381(11)2419-664, +381(11) 2417-687
Факс
+381(11)2411-484
Благајна
+381(11)2419-664

 

Web адреса
https://zvezdarateatar.rs

e-mail
blagajna@zvezdarateatar.rs

Шифра делатности
9004
Матични број
07442912
Порески број
100005535